مدیر موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت خبر داد:‌

انتقال سندهاي تاریخی صنعت نفت از وزارت امورخارجه به مرکز اسناد وزارت نفت

دوشنبه بیست و نهم مهر ماه 1398انتقال سندهاي تاریخی صنعت نفت از وزارت امورخارجه به مرکز اسناد وزارت نفت

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با اشاره به  شناسایی و انتقال سندهاي تاریخی با موضوع نفت از وزارت امورخارجه به مرکز اسناد صنعت نفت ، گفت: با رايزني هاي صورت گرفته با اين وزارتخانه بيش از  1300 برگ سند مربوط به كنسولگري انگلیس در كرمان به صورت ديجيتال در اختيار اين مركز قرارگرفته است .
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، دكتراکبر نعمت‌الهی گفت: به دنبال ایجاد مرکز اسناد در وزارت نفت، یکی از تلاش‌های اين مرکز ، جمع‌آوری اسناد قدیمی صنعت نفت، در داخل و خارج آن سازمان است از اينرومديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت پیگیری بازگشت اسناد نفتی یا مرتبط به صنعت نفت را از سازمان‌های مرتبطی که ممکن است در دستگاه‌های خود اين اسناد را داشته باشند، انجام مي دهد. 

وي دستگاه‌های دولتی مانند وزارت امورخارجه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی و آستان قدس رضوی را از جمله دستگاه‌هایی معرفي كرد که احتمال وجود اسنادی دررابطه با صنعت نفت در آن‌ها وجود دارد و يادآورشد:در رایزنی با اين سازمان ها و ارگان ها مقررشد مالکیت این اسناد در اختيارصنعت نفت قرارگيرد، بنابراین بررسی اولیه توسط کارشناسان سندی انجام و با آماده‌سازی آن‌ها، این اسناد در سیستم مركز اسناد صنعت نفت  قرار گرفته و نگهداری می‌شوند.