"پرانتز"به آرشیو مطبوعات نفتی کتابخانه مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت پيوست

شنبه چهارم آبان ماه 1398

نشریات،بولتن ها و خبرنامه های داخلی،یکی از مهمترین منابع برای شناسایی دقیق و بی واسطه ی تاریخ نفت در مقاطع زمانی مختلف محسوب می شوند و کتابخانه تخصصی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد در مرکز ری،به مرور و با جمع آوری و آرشیو کردن مطبوعات مختلف نفتی به یکی از مرجع ترین مراکز آرشیوی در زمینه نشریات،بولتن ها و خبرنامه های نفتی تبدیل می شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، بخش های مختلف اصلی و فرعی فعالیت صنعت نفت شامل:نفت،گاز،پالایش و پخش و پتروشیمی در دوره های فعالیت خود شاهد شکل گیری و انتشار بولتن های خبری و نشریات اطلاع رسانی بوده اند .گرچه در انتشار آنها ذوق و علاقه کارکنان ارائه دهنده که عموما از میان کارکنان بخش روابط عمومی بوده اند دخیل بوده،اما تعدد و تداوم این بولتن های مختلف فارغ از موضوع کیفیت و کمیت انتشار،این فرصت پژوهشی را به محقق امروز می دهد تا در زمینه اطلاع از فعالیت ها و اتفاقات هر کدام از بخش های مختلف،منبعی افزون بر بولتن رسمی وزارت نفت(که در ادوار مختلف،نام های مختلف داشته است)در اختیار داشته باشد.

توزیع گاز مایع در ایران دارای سازوکار و تاریخچه مربوط به خود است و در اذهان نام سه برند و شرکت؛"پرسی گاز" ، "بوتان گاز" و "ایران گاز" را تداعی می کند.توزیع گاز مایع در کپسول های فلزی تا قبل از حضور شبکه سراسری گاز در بسیاری از نقاط ایران یکی از مهمترین اقدامات شرکت های مذکور بود و در ذهن بسیاری از ایرانیان نیز حداقل یکبار حمل یا هل دادن این کپسول ها بر روي زمين تا محل توزیع و تعویض آنها با کپسول پر به یادگار مانده است.

عکس حمل کپسول گاز

 

بعدها و در سال1387،شرکت های پرسی گاز و ایران گاز در یکدیگر ادغام و شرکت "پرسی ایران گاز"را تشکیل دادند که همچنان نیز فعال و دفتر آن در خیابان سپهبد قرنی،خیابان شاداب تهران واقع است و در سراسر کشور به ارائه خدمات ادامه می دهد.

اخیرا و در جریان پژوهش های تاریخی مرتبط با فعالیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ها و موسسات مرتبط،واحد پژوهش و تاریخ شفاهی به دوره ای از ماهنامه اطلاع رسانی شرکت "پرسی ایران گاز "مربوط به سال های1388تا 1390 شامل بیست و چهار شماره دست پیدا کرده که گرچه آغاز تاریخ انتشار آن تنها مربوط به یک دهه پیش است،اما اطلاعات ارزشمندی نیز از تاریخچه فعالیت شرکت های پرسی گاز و ایران گاز را ثبت و ضبط كرده است.

در خصوص وجه تسمیه این بولتن در سرمقاله نخستین شماره از آن با تیتر"حرف اول"ضمن اشاره به لوگوی شرکت که در شکلی شبیه به دو پرانتز آمده است <>می خوانیم؛حروف این عنوان علاوه بر یادآوری شکل پرانتز در لوگوی شرکت،از کلمات"پرسی"،"ایران"و"گاز"گرفته شده است.

 

لوگوی پرسی ایران گاز

 

نخستین شماره پرانتز،تاریخ مهرماه1388 را بر پیشانی دارد و در دوازده صفحه شامل هشت صفحه اصلی و چهار صفحه لایی،ویژه معرفی اجمالی برنامه استراتژیک و مدل ارزیابی شرکت بصورت چهار رنگ و در قطع34در24سانتی متر به مخاطبان ارائه شده است.

نشریه با پیام مدیر عامل به مناسبت آغاز انتشار آن و با تیتر؛"انتظارات مردم و صنایع از شرکت جدید پرسی ایران گاز افزایش یافته است"آغاز می شود و در ادامه مطالب دیگری به مخاطبان ارائه شده است.از جمله اینکه پنجاه و دو درصد بازار گاز مایع کشور در اختیار پرسی ایران گاز است و این موضوع مسئولیت کارکنان این شرکت را افزون تر می نماید.

پرانتز از نخستین شماره خود محدود به ستاد تهران نمی ماند و در طول دوران انتشار خود نیز این رویه را ادامه می دهد.موضوعی که امروز به فرصتی ارزشمند جهت اطلاع از فعالیت و اعداد و ارقام مستند آن در استان های مختلف تبدیل شده است.گفتگو با مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز استان سمنان در نخستین شماره و مصاحبه با مدیرعامل های استان های دیگر طی دوره انتشار پرانتز تداوم داشته است.گو اینکه این مصاحبه ها محدود به این افراد نبوده و در هر استان با افراد مرتبط دیگر نیز گفتگو به عمل آمده است.

یکی از بخش های مهم پرانتز از منظر پژوهشی و تاریخ شفاهی ،مصاحبه این نشریه با پیشکسوتان و بازنشستگان شرکت های پرسی گاز و ایران گاز است که اطلاعات و تصاویر ارزشمندی در این رابطه را به مخاطب امروز و پژوهشگران این حوزه ارائه می نماید.فرهنگ اصطلاحات گاز مایع و بخش های دیگر نیز در"پرانتز"خواندنی و قابل توجه هستند.

آخرین شماره ماهنامه پرانتز که مدیر مسئولی آنرا در تمامی مدت انتشار،آقای اکبر علیزاده اعتمادی از فعالان پیشکسوت مطبوعاتی صنعت نفت بر عهده داشته اند،تاریخ شهریور1390 را بر روی جلد دارد.

نسخه چاپی و صحافی شده  این نشریه داخلی به آرشیو مطبوعات نفتی کتابخانه تخصصی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد افزوده شده و قابل استفاده علاقه مندان و دانشجویان و پژوهشگران است.

 

"واحد پژوهش و تاریخ شفاهی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت"