آغاز کار پژوهشی بر روی جزوات آشنایی با تاریخچه و فعالیت عملیات حفاری

شنبه چهارم آبان ماه 1398آغاز کار پژوهشی بر روی جزوات آشنایی با تاریخچه و فعالیت عملیات حفاری

با شناسایی و انتقال جزوات قدیمی آشنایی با تاریخچه و فعالیت عملیات حفاری نفت در جریان سفر مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و هیئت همراه به مناطق نفتخیز جنوب، کتابچه های مذکور برای کار پژوهشی و تهیه فایل دیجیتال به تهران منتقل و علاوه بر استفاده در بخش تولید محتوای موزه اکتشاف و تولید صنعت نفت ایران که در مسجدسلیمان راه اندازی خواهد شد،نسخه دیجیتال آن برای استفاده پژوهشگران و علاقمندان در کتابخانه تخصصی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد تغذیه و ضبط خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، فرشید خدادادیان،رئیس واحد پژوهش و تاریخ شفاهی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت با اعلام این خبر افزود:پس از برگزاری نشست مشترک مدیر و کارشناسان موزه ها و مرکز اسناد با قائم مقام و معاونین شرکت ملی حفاری ایران در جریان سفر اخیر دکتر نعمت الهی و هیئت همراه به مناطق نفتخیز جنوب،به منظور تسریع در تکمیل و راه اندازی موزه اکتشاف و تولید صنعت نفت ایران در مسجدسلیمان،پژوهش در حوزه عملیات حفاری نفت و علوم وابسته به آن،بعنوان بخش مهمی از محتوای نمایشی و اسنادی موزه مذکور در دستور کار قرار گرفت و در همین رابطه یازده جلد از جزوات قدیمی آموزشی و آشنایی با تاریخچه و عملیات حفاری نفت که پیشتر توسط دفتر نمایندگی موزه ها و مرکز اسناد در اهواز شناسایی و تهیه شده بود،برای انجام کار پژوهشی به تهران منتقل شد .

خدادادیان افزود:علاوه بر این،از کتابچه های مذکور نسخه دیجیتال تهیه خواهد شد تا در کتابخانه تخصصی مدیریت ضبط و نگهداری و در معرض استفاده پژوهشگران،دانشجویان و محققان این حوزه قرار گیرد.

این جزوات که نزدیک به سی سال پیش و طی سالهای شصت و هشت و شصت و نه خورشیدی توسط روابط عمومی مدیریت تولید مناطق خشکی(سابق)صحافی و تدوین شده اند،عبارتند از:

آشنایی با عملیات حفاری
مجموعه مقررات حفاری چاه های نفت
حفاری دورانی
کنترل ذرات جامد گل حفاری
اطلاعات سیمانکاری چاههای نفت
نمودار برداری از چاهها یا چاه پیمایی
مباحثی از حفر چاه
مهندسی گل و کاربرد آن در حفاری چاه نفت
اسید زنی
شناخت و کاربرد مته
آشنایی با اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران
مایعات حفاری کم فشار در حفاری با هوا
اصول برنامه ریزی و عملیات سیمانکاری چاه نفت

موزه اکتشاف و تولید صنعت نفت ایران در سایت صنعتی-تاریخی پالایشگاه و گوگرد سازی مسجد سلیمان ایجاد خواهد شد و موضوع حفاری،بخش قابل توجهی از محتوای نمایشی و اسنادی موزه مذکور را به خود اختصاص خواهد داد.علاوه بر این،چاه شماره یک نفت ایران و خاورمیانه،کارخانه تقطیر،نیروگاه برق تمبی و چشمه های خود جوش نفت در منطقه سی برنچ،زنجیره موزه های صنعت نفت در اولین شهر نفتی ایران و خاورمیانه را تشکیل می دهند.