موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران بر بوم نقاشي

دوشنبه بیستم آبان ماه 1398موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران بر بوم نقاشي

IMG_7019

نمايشگاه نقاشي، هنرمند معاصر، اديب خان سالار، نخستين روز خود را در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران به پايان رسانيد. در اين نمايشگاه، آثار برگزيده اين هنرمند با موضوعات موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران، محيط زيست و آلاينده هاي نفتي، نفت و تاثيرات اجتماعي و اقتصادي آن بر مردم و سير تحول صنعت نفت به نمايش درآمده است.

اديب خان سالار كه نقاشي هاي خود را با سه تكنيك كوبيسم، امپرسيونيسم و چاپ دستي به روي بوم نقاشي آورده، سه تابلوي خود را به موزه نفت اهدا نمود.

اين نمايشگاه از تاريخ 20 آبان ماه به مدت يك هفته در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران برپاست.