نمایندۀ مقیم موزه های صنعت نفت در فعالیت های موزه ای نفت مسجد سلیمان منصوب شد

سه شنبه پنجم آذر ماه 1398 نمایندۀ مقیم موزه های صنعت نفت در فعالیت های موزه ای نفت مسجد سلیمان منصوب شد

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حكمي ابوذر شجاعي را به عنوان نمایندۀ مقیم موزه های صنعت نفت در فعالیت های موزه ای نفت مسجد سلیمان منصوب كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، در حكم دكتر اكبر نعمت الهي مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به ابوذر شجاعي آمده است : " با سپاس از تلاش های پیشین جنابعالی در زمینه پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی صنعت نفت، بدینوسیله ضمن حفظ سمت امین اموالی به عنوان نمایندۀ مقیم موزه های صنعت نفت در فعالیتهای موزه ای نفت مسجد سلیمان منصوب می شوید تا با همکاری و همراهی مجری طرح و همکاری کارشناسان موزه ای این مدیریت نسبت به امور اشاره شده در فهرست پیوست  اقدام و نتایج را با رعایت سلسله مراتب مدیریتی منعکس فرمایید."
"شناسايي ، گردآوري و همكاري در ثبت مستندات آثار و اشياء موزه اي و تاريخي صنعت نفت ، برقراري ارتباط موثر با نهادها و مراكز مورد نظر منطقه براي پيشبرد اهداف موزه اي صنعت نفت و رعايت صرفه جويي و همچنين ضوابط مالي و اداري ، منطبق بر دستورالعمل ها و ضوابط وزارت نفت و مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت "بخشي از مواردي است كه در حكم دكتر نعمت الهي خطاب به شجاعي تاكيد شده است .

 

عکس حکم 2 

ادامه عکس حکم 2