مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت :

راه اندازی موزه نفت در مسجد سليمان مشارکت همه بخش های صنعت نفت را مي طلبد

شنبه بیست و یکم دي ماه 1398راه اندازی موزه نفت در مسجد سليمان مشارکت همه بخش های صنعت نفت را مي طلبد

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت درسفر به مسجد سليمان تکمیل و راه اندازی موزه اکتشاف، حفاری و تولید صنعت نفت در این شهر را در گرو مشارکت همه بخش های صنعت نفت اعلام كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، دومین جلسه کارگروه موزه اکتشاف، حفاری و تولید صنعت نفت در مسجد سليمان با حضور اكبر نعمت الهی، مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و به میزبانی قباد ناصری، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان سه شنبه 17 دي ماه سال جاري گزار شد.
نعمت الهی ، در این نشست با برشمردن سیر مراحل آماده سازی طرح موزه، بر مشارکت بيشتر نهاد هاي ذيربط در تکمیل و راه اندازی موزه تاکید کرد.
 در این نشست ضمن تنظیم زمانبندی مهلت اجرایی برای مصوبات پیشین ، بر حضور نماینده موزه ها و مرکز اسنادصنعت نفت درکمیته های بررسی برکناری اموال و امحاء اسناد تاکید شد.
مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ، همچنين در سفر خود به مسجد سليمان از دفتر نمایندگی موزه ها در مسجدسلیمان و  روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بازديد كرد و تکمیل و راه اندازی موزه اکتشاف، حفاری و تولید صنعت نفت در این شهر را در گرو مشارکت همه بخش های صنعت نفت و از جمله روابط عمومی شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان اعلام كرد .

 

photo_2020-01-11_09-54-14


بررسي راهکارهای اجرایی انتقال و نصب یک دستگاه دکل حفاری در موزه نفت مسجدسلیمان 

همچنين صبح چهارشنبه 19 دي ماه سال جاري نشست مشترک اكبر نعمت الهی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت، سيد عبداله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری، احمد محمدی،مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کارشناسان عضو کارگروه حفاری موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجد سليمان ، در اهواز برگزار شد كه در این نشست راهکارهای اجرایی انتقال و نصب یک دستگاه دکل حفاری آموزشی در محوطه سایت موزه نفت در مسجدسلیمان مورد بررسی قرار گرفت و در اين زمينه تصمیم گیری شد.

photo_2020-01-11_10-51-34