برگزاري برنامه "تا موزه پمپ بنزين دروازه دولت ركاب بزنيم "به زمان ديگري موكول شد

چهارشنبه بیست و پنجم دي ماه 1398برگزاري برنامه

بر اساس اعلام مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ، برگزاري برنامه "تا موزه پمپ بنزين دروازه دولت ركاب بزنيم" به زمان ديگري موكول شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، اين برنامه كه قرار بود روز جمعه 27 دي ماه سال جاري و از ساعت 10 الي 12 در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران برگزار شود به زمان ديگري موكول شد كه زمان آن متعاقبا اعلام مي شود .