راه اندازی موزه صنعت نفت درمسجد سليمان اداي دين وزارت نفت به اولین شهر نفتی ایران است

شنبه پنجم بهمن ماه 1398راه اندازی موزه صنعت نفت درمسجد سليمان اداي دين وزارت نفت به اولین شهر نفتی ایران است

مدير موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت با اشاره به نظر وزیر نفت مبني بر اینکه "مسجدسلیمان پیشانی صنعت نفت است" تکمیل و راه اندازی موزه صنعت نفت در اولین شهر نفتی ایران را ادای دين وزارت نفت به مسجدسلیمان، خوزستان و ایران اعلام كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ،  در نشست اكبر نعمت الهی، مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت با احمد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بر اهمیت و تسریع در تکمیل و راه اندازی موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجد سليمان تاکید شد.

نعمت الهی در اين نشست كه چهارشنبه 2 بهمن ماه سال جاري در اهواز برگزارشد ،با اشاره به تشکیل کارگروه های چهارگانه موزه مذکور، تحقق این مهم را در گرو همکاری و همراهی همه بخش های صنعت نفت دانست و از همکاری های شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در این زمینه تقدیر کرد.
احمد محمدی نیز در این نشست ، با توجه به اهمیت میراث صنعتی و همچنین  تاثیر نفت در سرنوشت کشور خاطرنشان کرد : مناطق نفت خیز جنوب فعالانه در تحقق این آرزوی دیرینه همراه مدیریت و کارشناسان موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت خواهند بود.