چهارشنبه های کتاب خوانی در موزه كارآموزان آبادان

يکشنبه سیزدهم بهمن ماه 1398چهارشنبه های کتاب خوانی در موزه كارآموزان آبادان

به همت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ، هر هفته روزهاي چهارشنبه ، برنامه كتاب خواني با عنوان " چهارشنبه هاي كتابخواني " در موزه كارآموزان آبادان برگزار مي شود .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، در اين برنامه كه تا كنون 3 هفته ازبرگزاري آن سپري شده است ، علاقه مندان به كتاب و كتاب خواني با حضور در موزه كارآموزان به نقد و بررسي داستان هاي متنوع و گوناگون مي پردازند .
اين برنامه كه هر هفته چهارشنبه بعداز ظهر برگزار مي شود مورد توجه علاقه مندان به كتاب و كتاب خواني قرارگرفته است به گونه اي كه بيشتر جوانان از آن استقبال كرده اند .
شايان ذكر است ، يك گروه مستقل داستان خواني كه سابقه فعاليت در مراكز فرهنگي و هنري شهر آبادان را دارد مسووليت نقد و بررسي داستان ها را در اين برنامه عهده دار است و هدايت اين برنامه را انجام مي دهد .


photo_2020-02-02_13-39-39


photo_2020-02-02_13-40-06