روشني شب ها در ميراث صنعتي مسجد سليمان

سه شنبه سوم تير ماه 1399روشني شب ها در ميراث صنعتي مسجد سليمان

سایت میراث صنعتی «پالایشگاه بی بی یان» توسط تیم اجرایی طرح موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجد سلیمان، بر اساس معیارهای علمی و هنری ، بازآفرینی و نورپردازی تزئيني شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، پالايشگاه بي بيان كه به اختصار LDU نيز خوانده مي شود در سال 1311  تاسيس شد. پالايشگاه بي بي يان تا تاريخ بيستم آذرماه سال 1352 مورد بهره برداري قرار مي گرفت و از آن تاريخ به بعد به علت عدم احتياج به فرآورده هاي آن از سرويس خارج شد.
بعد از جنگ تحميلي و از كار افتادن پالايشگاه آبادان، علي رغم قدمت چندين ساله اين واحد و خارج از سرويس قرار گرفتن قسمت هاي زيادي از آن، امكان استفاده و بهره برداري مجدد از آن با انجام تعميرات لازم ممكن اعلام شد و با تلاش متخصصين و كارگران ايراني بار ديگر اين واحد پالايشي موره بهره برداري قرار گرفت.
در تاريخ بيست و دوم بهمن ماه سال 1361 كارخانه مزبور مجددا افتتاح  و اولين محموله آن به جبهه هاي جنگ ارسال شد.
اين كارخانه در تاريخ 25 ارديبهشت ماه سال 1371 از سرويس خارج شد و پس از شكل گيري مديريت موزه ها و مركز اسناد با توجه به ضرورت حفظ ميراث صنعتي نفت در دستور كار اين مديريت قرارگرفت .  اين پالايشگاه داراي 6 هكتار مساحت است كه هم اكنون در مرحله تبديل شدن به بزرگترين موزه صنعت نفت كشور در شهرستان مسجد سليمان قراردارد.

 

لينك مرتبط

content/4/محتوای-ثابت/950/شناسنامه-پروژه-هاي-موزه-در-مسجد-سليمان