نشست مشترك مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و رئيس برند شركت بهران

يکشنبه پانزدهم آبان ماه 1401نشست مشترك مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و رئيس برند شركت بهران

اين نشست كه با حضور جناب آقاي شاملي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و جناب آقاي كهتري رئيس برند بهران، سركارخانم اسماعيلي مدير طرح موزه ها، سركارخانم عليپور روابط عمومي مديريت موزه ها، جناب آقاي مهرابي رئيس پشتيباني موزه ها صورت گرفت.

دراين نشست مباحثي ازسوي مديريت موزه ها و مركز اسناد درقالب يك تفاهم نامه مطرح شد: كه شامل بحث تبليغاتي از سوي شركت بهران، پايبندي به رسالت موزه كه كمك درايجاد موزه ها و اهداء اسناد و اشياء مرتبط با موزه مي باشد، برگزاري تورگردشگري كاركنان شركت بهران از موزه هاي نفت در سراسر كشور مي باشد.

IMG_0229