برگزاري نخستين نشست توجيهي هيئت شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء موزه‌ و مركز اسناد صنعت نفت

سه شنبه بیست و هفتم دي ماه 1401برگزاري نخستين نشست توجيهي هيئت شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء موزه‌ و مركز اسناد صنعت نفت

نخستين نشست توجيهي هيئت  شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء موزه‌هاي صنعت نفت سه‌‎شنبه (20 دي‌ماه) با حضور سرپرست موزه‌ها و مركز اسناد صنعت نفت، رئيس كميته ملي موزه‌هاي ايران (ايكوم) و جمعي از نمايندگان شركت‌هاي نفتي در سالن اجتماعات روابط عمومي شركت ملي نفت ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مديريت موزه‌ها و مركز اسناد صنعت نفت، حسين شاملي،  سرپرست موزه ها و  مركز اسناد صنعت نفت در اين نشست بر ضرورت شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء موزه‌هاي صنعت نفت تأكيد و يادآوري كرد: هم اكنون در حال بررسي ظرفيت‌هاي مختلف در نقاط كشور همسو با اين موضوع هستيم.

IMG_0476
وي از بيمارستان خارك به‌عنوان نمونه‌اي براي شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء موزه‌هاي صنعت نفت نام برد و گفت: اشياي زيادي در بيمارستان خارك شناسايي و روايت مناسب براي جزيره خارك تعريف شده است. 
سرپرست موزه‌ها و مركز اسناد صنعت نفت با اشاره به موزه صنعت نفت كرمان از اين موزه به‌عنوان يكي از موزه‌هاي خاص كشور نام برد.
شاملي بر ضرورت تقويت  محتواي مناسب با موزه‌هاي افتتاح شده و در حال احداث تأكيد كرد وگفت: اين مديريت آمادگي دارد تا برنامه بازديد متخصصين حوزه‌هاي مختلف صنعت نفت را از موزه‌هاي اين صنعت  به صورت مستمر برگزار كند. 
سيد احمد  محيط طباطبايي، رئيس كميته ملي موزه‌هاي ايران (ايكوم) هم در اين نشست ضمن استقبال از ايجاد موزه در جزيره خارك با تأكيد بر شناسايي اشياء ناشناخته اظهار كرد: هر شي بايد در جايگاه خود راوي واقعه‌اي بوده و نبايد بي‌ارزش تلقي شود. 
وي همچنين پيشنهاد راه‌اندازي موزه مشاهير نفت را با توجه به اطلاعات جمع‌آوري شده در تاريخ شفاهي نفت ارائه داد و گفت: همچنين دستورعمل مربوط به گروه‌بندي اشياء موزه‌هاي صنعتي براي شناسايي ابلاغ شود.   
شهاب طلايي،  مشاور سرپرست موزه‌ها و مركز اسناد صنعت نفت نيز در اين نشست  شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء موزه‌هاي صنعت نفت را مهم ارزيابي و اظها كرد:  ضرورت دارد تمام اشياء شناسايي شده براي نظرخواهي در اختيار چهار شركت اصلي وزارت نفت قرار گيرد تا در صورت تأييد ثبت شود.   

IMG_0496                       
سعيد حسني، رئيس روابط عمومي مديريت اكتشاف نفت نيز در اين نشست پيشنهاد بازديد هيئت شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء از موزه‌هاي صنعت نفت، جمع‌آوري اطلاعات از شركت كالاي صنعت نفت در خصوص شناسايي اشياء، امكان سنجي براي راه اندازي موزه تخصصي اكتشاف، حفاري و توليد در محل ساختمان اين شركت با همكاري مديريت موزه‌ها  و مركز اسناد صنعت نفت، بازديد بازنشستگان نفت از موزه‌هاي صنعت نفت و ارائه پيشنهاد در خصوص سناريوهاي موزه‌ها را ارائه داد و گفت: همچنين نياز است از ظرفيت رسانه‌هاي مختلف از جمله صدا وسيما و رسانه‌هاي صنعت نفت ( شانا و مشعل) براي رسيدن به اهداف و شناسايي اشياء ناشناخته استفاده كرد.  
نشست توجيهي هيئت  شناسايي و ارزش‌گذاري اشياء موزه‌هاي صنعت نفت با اتخاذ تصميماتي از جمله ارسال نسخه ديجيتالي مشخصات اشياء نيازمند به ارزش‌گذاري به كارشناسان معرفي شده از سوي چهار شركت اصلي براي اعمال نظر كارشناسانه ارسال و دعوت از يك كارشناس از شركت كالا صنعت نفت، براي حضور در نشست شناسايي و ارزش‌گذاري موزه هاي نفت به پايان رسيد.