برگزاری سومین نشست تاریخ ‌شفاهی مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت

سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه 1402 برگزاری سومین نشست تاریخ ‌شفاهی مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت

به گزارش مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت، سومین نشست تدوین دستورعمل تاریخ شفاهی مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت دیروز (دوشنبه، 20 شهریورماه) با حضور مدیر این مرکز، نمایندگان اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش ‌و پخش فرآورده‌های ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و انجمن تاریخ شفاهی ایران برگزار شد.

در این نشست دستورعمل تهیه شده از سوی مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت برای تدوین تاریخ شفاهی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران در این نشست به بیان ایده‌ها و نظریات خود همسو با این موضوع پرداختند.

پیشنهاد تشکیل بانک سوژه، همکاری با دانشگاه‌های کشور، جلوگیری از موازی‌کاری، ضرورت اتحاد بین شرکت‌های نفتی، تعریف لوگوی یکسان، برگزاری منظم نشست‌های مشترک و ... در این نشست مطرح شد.