سرپرست مرکز اسناد و گنجینه‌های صنعت نفت منصوب شد

چهارشنبه هفدهم آبان ماه 1402سرپرست مرکز اسناد و گنجینه‌های صنعت نفت منصوب شد

مدیر مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت در حکمی فاطمه ترکچی را به‌عنوان «سرپرست مرکز اسناد و گنجینه‌های صنعت نفت» منصوب کرد.

در حکم حسین شاملی آمده است:

«با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم به‌عنوان سرپرست مرکز اسناد و گنجینه‌های صنعت نفت» منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و با همت و با بهره‌مندی حداکثری از تجارب همکاران متخصص و متعهد در به ثمر رسیدن اهداف این مدیریت کوشا و موفق باشید.»