کارگاه آشنایی با موزه نفت‌سوزهای کرمان برگزار شد

دوشنبه هیجدهم تير ماه 1403 کارگاه آشنایی با موزه نفت‌سوزهای کرمان برگزار شد

به گزارش مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت، کارگاه آشنایی با موزه نفت‌سوزهای کرمان برای تعدادی از راهنمایان تاریخی کرمان برگزار شد.

این کارگاه یک روزه برای تعدادی از راهنمایان گردشگری شهر کرمان برای ارتقاء اطلاعات و نحوه‌ی توضیحات تفسیری در این موزه خاص صنعتی - اجتماعی برگزار شد.

موزه نفت‌سوزهای كرمان پس از ملی شدن نفت ابتدا در اختيار شركت ملی نفت و سپس شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در باغ موزه نفت‌سوزهای كرمان كه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۹ افتتاح شد مجموعه‌ای از چراغ‌ها، وسايل گرمايشی، اجاق‌های خوراک‌پزی نفت‌سوز و ... نگهداری می‌شود.