بازدید مدیر پخش منطقه کرمانشاه از کارخانه حلب‌سازی و حلب‌پرکنی

دوشنبه هیجدهم تير ماه 1403بازدید مدیر پخش منطقه کرمانشاه از کارخانه حلب‌سازی و حلب‌پرکنی

به گزارش مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت‌نفت، پیمان بهرامی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از کارخانه حلب‌سازی و حلب‌پرکنی کرمانشاه دیدن کرد.

کارخانه حلب‌سازی و حلب‌پرکنی کرمانشاه در دی‌ماه ۱۳۹۴ به شماره ۳۱۳۷۱در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید، این مجموعه مربوط به دوره پهلوی اول بین سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۵ از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس در مجاورت رود قره‌سو به منظور مظروف کردن مواد نفتی ساخته و افتتاح شد.