در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

عبدالعلي پور به عنوان مجري و ناظر باغ موزه نفت كرمان منصوب شد

چهارشنبه بیست و ششم مهر ماه 1396عبدالعلي پور به عنوان مجري و ناظر باغ موزه نفت كرمان منصوب شد

محمد عبدالعلي پور، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران به عنوان مجري و ناظر باغ موزه نفت كرمان (ساختمان كنسولگري انگليس) منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به عبدالعلي پور، چنين آمده است: "نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالي در حوزه هاي اجرايي و ميراث فرهنگي، به موجب اين حكم به عنوان مجري و ناظر باغ موزه نفت كرمان، منصوب مي شويد."

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حكم خود اظهار اميدواري كرده كه مجري و ناظر باغ موزه نفت كرمان با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از تمام ظرفيت هاي علمي، تجربي و فرهنگي موجود در منطقه در انجام امور محوله موفق و پيروز باشد.