ایران مهد تنوع ها و یک "کشور- موزه" است

سه شنبه بیست و نهم ارديبهشت ماه 1394ایران مهد تنوع ها و یک

معاون رئیس جمهور و مدیرکل سازمان میراث فرهنگی گفت: موزه ها بیان کننده بخشی از گذشته این سرزمین پرافتخار هستند؛ ایران مهد تنوع ها و خود یک کشور – موزه است.

به گزارش سایت اسناد و موزه های صنعت نفت، همایش روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، با حضور دکتر سلطانی­ فر، معاون ریاست جمهوری و مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، دکتر کارگر، مدیرکل موزه های کشور، دکتر نعمت الهی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت و مجري طرح موزه هاي صنعت نفت، دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی، مهندس بهشتی، رئیس ایکوم ایران و جمعی از مدیران موزه های کشور، در کاخ گلستان برگزار شد.

در این مراسم که مصادف بود با 28 اردیبهشت روز جهانی موزه، دکتر سلطانی، مدیرکل موزه های کشور طی سخنانی گفت: "موزه ها از سرمایه ­های اجتماعی جامعه هستند و متاسفانه در حال حاضر جایگاه موزه ها در جامعه، جایگاه واقعی آنها نیست."

دکتر کارگر با نام بردن از موزه ها به عنوان سرمایه های اجتماعی هر کشور، افزود: "پاسداشت از سرمایه های اجتماعی در کنار توجه به سرمایه های اقتصادی بسیار حایز اهمیت است."

ایشان همچنین به نقش غیرقابل انکار موزه ها در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: "اگر به دنبال این هستیم که ایران را در سطح بین المللی مطرح کنیم، این کار به واسطه موزه ها امکان پذیر است و بسیاری از معضلات اجتماعی به واسطه توجه به موزه ها قابل حل است."