ساسان بامداد صوفی به عنوان ناظر و مجری طرح موزه های نفت آبادان منصوب شد

دوشنبه بیست و نهم تير ماه 1394ساسان بامداد صوفی به عنوان ناظر و مجری طرح موزه های نفت آبادان منصوب شد

ساسان بامداد صوفی در حکمی از سوی مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت به عنوان ناظر و مجری طرح موزه های نفت آبادان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر نعمت الهی خطاب به ساسان بامداد صوفی چنین آمده است: "نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جناب عالی در حوزه های مختلف اجرایی و با عنایت به ابلاغ مقام عالی وزارت مبنی بر ایجاد موزه های آبادان به عنوان منشاء تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در صنعت نفت و جمهوری اسلامی ایران، به موجب این حکم به عنوان ناظر و مجری طرح موزه های آبادان نیز منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های علمی، تجربی، فرهنگی و هنری موجود، در انجام امور محوله و راه اندازی موزه های صنعت نفت آبادان موفق و پیرزو باشید."