تداوم حمایت کمپانی های نفتی از موزه ها و جشنواره ها علی رغم کاهش بهای نفت

چهارشنبه یازدهم شهریور ماه 1394تداوم حمایت کمپانی های نفتی از موزه ها و جشنواره ها علی رغم کاهش بهای نفت

کمپانی های نفتی برای سالیان متمادی از اصلی ترین حامیان فعالیت های فرهنگی و موزه ها بوده اند، اما با سقوط بهای نفت، گرفتن حامی مالی از سوی شرکت های نفتی دشوارتر شده است، با این همه مدیر یک مرکز فرهنگی در اروپا می گوید که هنوز هیچ نشانه ای مبنی بر این که کمپانی های بزرگ مانند هیدرو بخواهند حمایت های مالی خود را کاهش داده یا قطع کنند، دریافت نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران به نقل از خبرگزاری های بین المللی، موزه ها از جمله مرکز صلح نوبل، موزه مونیخ و موزه آستروپ فیرنلی مبالغ قابل ملاحظه ای را طی سالیان متمادی از صنعت نفت دریافت کرده اند.

خانم بنت اریکسن مدیر مرکز صلح نوبل که پیشینه ای طولانی در دریافت حمایت از شرکت نفتی "نورسک هیدرو" دارد، می گوید: "سرمایه گذاری خصوصی در زمان رکود اقتصادی این مراکز را آسیب پذیر خواهد ساخت." البته او یادآور می شود که هنوز هیچ نشانه ای از این که هیدرو قصد دارد حمایت های خود را از این مرکز قطع کند، دریافت نکرده است."

رادیو "ان آر کی" نروژ در گزارشی از عقب نشینی برخی اسپانسورهای صنعت نفت از سرمایه گذاری برای فعالیت های هنری و جشنواره هایی که در بندر استراوانگر (شهری که موزه نفت نروژ در آن قرار دارد) خبر داده است.

بر اساس این گزارش حامیان مالی نفتی، کارگزاران این رویدادها را وادار کرده اند که از تعداد کارمندان شان کاسته یا هزینه ها را کاهش دهند. برخی جشنواره های موسیقی نیز حمایت های مالی را از دست داده اند و سازمان دهندگان آنها نگرانند که چنین اتفاقی، سرآغاز دورانی سخت تر برای آن دسته از فعالیت های فرهنگی باشد که بر حمایت های مالی بخش های نفت و گاز، تکیه کرده اند.

موزه ها از جمله مرکز صلح نوبل، موزه مونیخ و موزه آستروپ فیرنلی نیز مبالغ قابل ملاحظه ای را طی سالیان متمادی از صنعت نفت دریافت کرده اند. خانم بنت اریکسن مدیر مرکز صلح نوبل که پیشینه ای طولانی در دریافت حمایت از شرکت نفتی "نورسک هیدرو" دارد، می گوید: "سرمایه گذاری خصوصی در زمان رکود اقتصادی این مراکز را آسیب پذیر خواهد ساخت." البته او یادآور می شود که هنوز هیچ نشانه ای از این که هیدرو قصد دارد حمایت های خود را از این مرکز قطع کند، دریافت نکرده است.

نورسک هیدرو یکی از شرکت های نفتی نروژی است که عمدتا در میدان های فراساحلی فعالیت دارد.

ترجی جوناسن، رئیس ارتباطات شرکت نفتی شل نیز به روزنامه نروژی "آفتن پوستن" گفته است که قیمت های پایین نفت البته عملیات این کمپانی را تحت تاثیر قرار داده است و این مسئله پیامدهایی برای کسانی که این شرکت از آنها کمک مالی دریافت می کنند، خواهد داشت.