عربعلي به عنوان نماينده موزه نفت در شركت پخش فرآورده هاي نفتي منصوب شد

سه شنبه سیزدهم بهمن ماه 1394عربعلي به عنوان نماينده موزه نفت در شركت پخش فرآورده هاي نفتي منصوب شد

داود عربعلي در حکمی از سوی مجری طرح موزه ها و اسناد صنعت نفت به عنوان نماينده طرح موزه هاي صنعت نفت در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دکتر نعمت الهی خطاب به عربعلي چنین آمده است:

"نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جناب عالی در حوزه هاي اجرايي، ارتباطات و امور فرهنگي و با عنايت به ابلاغ مقام عالي وزارت مبني بر حفظ و احياي آثار و اسناد مربوط به تاريخ صنعت نفت به عنوان بخشي از تاريخ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وزارت نفت و جمهوري اسلامي ايران، به موجب اين حكم به عنوان نماينده طرح موزه هاي صنعت نفت در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، جهت ايجاد موزه نفت شرق كشور در انبار قديمي پخش مشهد، منصوب مي شويد.".

در حكم مديركل روابط عمومي وزارت نفت همچنين اظهار اميدواري شده نماينده طرح موزه هاي صنعت نفت در شركت ملي پخش، با اتكال به خداوند متعال و حمايت مديرعامل محترم و بهره گيري از تمام ظرفيت هاي علمي، تجربي و فرهنگي موجود در شركت هاي تابعه و منطقه، در انجام امور محوله و راه اندازي موزه هاي نفت شرق كشور موفق باشد.

شايان ذكر است، داود عربعلي در حال حاضر رئيس روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي است.