بازديد كارگروه حفاري موزه اكتشاف و توليد صنعت نفت ايران از موزه بي بيان

سه شنبه چهاردهم آبان ماه 1398بازديد كارگروه حفاري موزه اكتشاف و توليد صنعت نفت ايران از موزه بي بيان

پيرو تشكيل كارگروه حفاري موزه اكتشاف و توليد صنعت نفت ايران و جهت آشنايي بيشتر اعضا با محوطه و مجموعه موزه بي بيان در مسجد سليمان اين كارگروه از موزه بي بيان بازديد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، اين بازديد ، جهت جانمايي بخش حفاري در محوطه موزه بي بيان و تهيه طرح موضوع حفاري براي استفاده پژوهشي و نمايشي در اين موزه روز دوشنبه 13 آبان ماه سال جاري صورت گرفت .
فرشيد خداداديان ، محمدرضا جواهري و امين زاده درويش از مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران ، شمي پوراز شركت ملي حفاري  و بالدي از شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب اعضاي اين كارگروه را تشكيل مي دهند .


 

IMG-20191105-WA0033


IMG-20191105-WA0001