انتشار فراخوان مشارکت برای تجهیز اسناد و اشیاى موزه صنعت نفت مسجد سلیمان

چهارشنبه بیستم آذر ماه 1398انتشار فراخوان مشارکت برای تجهیز اسناد و اشیاى موزه صنعت نفت مسجد سلیمان

مجری طرح موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت مسجد سليمان ، خواستار مشارکت کارکنان صنعت نفت و مردم مسجدسلیمان در تجهیز اسناد و اشیاء اين موزه شد .

 

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، فرشيد خدادادیان، مجری طرح موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت که در مسجدسلیمان در حال تکمیل است، از انتشار فراخوان مشارکت برای همکاران نفتی و شهروندان علاقمند مسجد سلیمان در این شهر خبر داد.

به گفته وي ، در این فراخوان از کارکنان شاغل و بازنشسته و عموم شهروندان فهیم  مسجدسلیمان دعوت شده چنانچه اسناد،اشیا و موارد تاریخی در اختیار دارند  که می تواند کاربرد موزه ای داشته باشند  را به دفتر نمایندگی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد در ساختمان روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ارایه دهند تا به نام ایشان در موزه ثبت و به نام اهدا کننده به  نمایش گذاشته شود.

خدادادیان موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجدسلیمان را متعلق به عموم شهروندان مقیم و مهاجر این شهر مهم در تاریخ نفت ایران دانست که با کمک ایشان کاملتر و جامع تر خواهد بود.
لازم به يادآوري است ، موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت مسجدسلیمان در سایت تاریخی پالایشگاه بی بی يان اين شهر،  در حال تکمیل برای راه اندازی نهایی در سال آينده است.

 

فراخوان