سه انتصاب تازه در موزه هاي نفت آبادان

يکشنبه دوم اسفند ماه 1394سه انتصاب تازه در موزه هاي نفت آبادان

هماهنگ كننده طرح موزه هاي نفت، مسئول راه اندازي موزه نيروگاه شماره يك و مسئول راه اندازي موزه كارآموزان، در شركت پالايش نفت آبادان منصوب شدند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، بر اساس حكم فرشيد خاييز رئيس روابط عمومي و نماينده طرح موزه هاي صنعت نفت در آبادان، غلامحسين كمال دشتي به سمت هماهنگ كننده طرح موزه نفت در شركت پالايش نفت آبادان، يدا.. محمديان به سمت مسئول راه اندازي موزه نيروگاه شماره يك شركت پالايش نفت آبادان و قاسم حديده به سمت مسئول راه اندازي موزه كارآموزان شركت پالايش نفت آبادان منصوب شدند.

گفتني است موزه هاي نفت آبادان در پنج نقطه اين شهر شامل اسكله تاريخي آبادان، پمپ بنزين قديمي اين شهر، مدرسه كارآموزان، خانه هاي تشريفاتي و نيروگاه شماره يك پالايشگاه آبادان راه اندازي مي شود.

معرفي صنعت نفت، بويژه پالايشگاه آبادان و تاثيرات فرهنگي، اجتماعي، علمي، هنري، سياسي، مقاومت و دفاع مقدس و خودكفايي، از مهم ترين رويكردهاي موزه هاي نفت آبادان است.