توافق موزه نفت و شهرداري منطقه 12 براي همكاري مشترك در پروژه هاي تاريخي

شنبه بیست و دوم اسفند ماه 1394 توافق موزه نفت و شهرداري منطقه 12 براي همكاري مشترك در پروژه هاي تاريخي

مجري طرح موزه هاي صنعت نفت و شهردار منطقه 12، در نشست مشترك و بازديد از تعدادي از مكان هاي تاريخي تهران و طرح موزه پمپ بنزین دروازه دولت، بر همكاري مشترك ميان دو نهاد در طرح ها و پروژه هاي تاريخي تاكيد كردند.  

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، در نشست مشترك عابد ملكي شهردار منطقه 12 تهران و دكتر اكبر نعمت الهي، مجري طرح موزه هاي صنعت نفت، روند اقدامات صورت گرفته براي راه اندازي موزه پمپ بنزين دروازه دولت مورد بررسي قرار گرفت و پیشنهاداتی در خصوص ضرورت بسترسازی براي طراحي مناسب فضای اين موزه مطرح شد.

يكي از دستاوردهاي مناسب اين نشست و بازديدهاي مشترك بين دو نهاد، توافق همكاري و هماهنگي كامل براي راه اندازي موزه هاي پمپ بنزين دروازه دولت بود كه دو طرف به توافق رسيدند تا ضمن معرفي نمايندگاني از شهرداري و دفتر موزه هاي نفت، زمينه هاي توسعه اين پروژه و برنامه هاي تحت نظر را تا پايان و با نظر مساعد دنبال نمايند.

موزه تهران اسفند 94 (2)

همچنين طرفين بر همكاري هاي بيشتر و استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي دو نهاد تاكيد نمودند و در پايان نشست حاضران از برخي اماكن تاريخي منطقه 12 تهران، شامل خانه پدري دكتر مصدق، منزل شهید تندگویان، هنرستان فنی پسرانه امام صادق (هنرستان اتریشی ها) و مجموعه فرهنگی ورزشی یاس سفید (خانه ورزش محله تختی) بازدید به عمل آوردند.

گفتني است بيش از نيمي از آثار تاريخي و فرهنگي شهر تهران در منظقه 12 قرار دارد.

موزه تهران اسفند 94 (1)

پمپ بنزين دروزاه دولت، در ابتداي خيابان سعدي جنوبي، يكي از قديمي ترين جايگاه هاي فروش بنزين و يكي از ده جايگاه اوليه اي است كه در تهران تاسيس شده است. عمارت اين پمپ بنزين كه از آن به عنوان جايگاه شماره 6 نيز نام برده مي شود، بسيار قديمي است.

با تحويل اين جايگاه از سوي شهرداري تهران به وزارت نفت، عمليات مرمت و بازسازي آن آغاز شده و قرار است به زودي موزه پمپ بنزين تهران در آن راه اندازي شود.