پيشبرد اهداف موزه های صنعت نفت با حمايت های مستمر دفتر حوزه وزارتی ميسر شده است

چهارشنبه هیجدهم تير ماه 1399پيشبرد اهداف موزه های صنعت نفت با حمايت های مستمر دفتر حوزه وزارتی ميسر شده است

مديرموزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در پيامی ضمن قدردانی از پشتيبانی حوزه دفتر وزارتی، پيشبرد اهداف موزه های صنعت نفت را نتيجه حمايت های مستمر اين حوزه به خصوص مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتی اعلام كرد .

 
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، پيرو قدردانی و ابراز محبت مهندس زنگنه وزير نفت از تلاش هاي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در راه اندازي 4 موزه تخصصی و صنعتی در كشور ، اكبر نعمت الهی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در پيامی ، پيشبرد اهداف و اولويت های مصوب و موكد در اين حوزه را نتيجه حمايت ، پشتيبانی، هماهنگی و پيگيری های مستمر و موثر حوزه وزارتی به خصوص كريم زمانی مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتی عنوان كرد.

در متن پيام اكبر نعمت الهي آمده است :

جناب آقای زمانی
مشاور محترم وزير و مديركل دفتر وزارتی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 286-20/2 مورخ 99/4/16 وزير محترم در خصوص قدرداني و ابراز محبت به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ، همه تلاش ها و زحمات همكاران اين مديريت در پيشبرد اهداف و اولويت های مصوب و موكد در اين حوزه ، جز با حمايت و پشتيبانی و مخصوصا هماهنگی و پيگيری های مستمر و موثر جنابعالی و حوزه وزارتی ميسر نمي شد ، لذا بدينوسيله بنده نيز مراتب تشكر و قدرداني خود و همكاران اين مديريت را به پاس مجموعه  تلاش هاي جنابعالی اعلام داشته و از خداوند بزرگ آرزوی توفيق روز افزون براي جنابعالی دارم .


اكبر نعمت الهی
مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

 

 

 

نامه به كريم زماني