انتصاب نماینده مدیریت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

سه شنبه چهاردهم مرداد ماه 1399انتصاب نماینده مدیریت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

طی حكمی ازسوی مدیر موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ، شهرام وردك به عنوان نماینده مدیریت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پترومیوزیم ، در حكم اكبر نعمت الهی  خطاب به وردك آمده است : نظر به ابلاغ مقام عالی وزارت مبنی بر حفظ و احیای آثار و اسناد مربوط به تاریخ صنعت نفت به عنوان بخشی از تاریخ اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی وزارت نفت و جمهوری اسلامی ایران ، به موجب این حكم به عنوان نماینده مدیریت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب می شوید .
امید است با اتكال به خداوند متعال و حمایت مدیرعامل و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شركت های تابعه ، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

 

انتصاب وردك