موزه صنعت نفت مسجد سليمان الگویی مناسب برای ايجاد ميراث صنعتی در كشور

دوشنبه هفتم مهر ماه 1399موزه صنعت نفت مسجد سليمان الگویی مناسب برای ايجاد ميراث صنعتی در كشور

مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه برق شهید عباسپور مسجدسلیمان طرح موزه نفت مسجد سليمان را الگویی مناسب برای سایت های میراث صنعتی استان و کشور اعلام كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی پتروميوزيم ، پنجم مهرماه و همزمان با روز جهانی گردشگری، نصرالله طاهری مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه برق شهید عباسپور مسجدسلیمان به همراه جمعی از پرسنل این شرکت از بخش های مختلف طرح موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجدسلیمان بازدید کرد. در این برنامه ، بازدیدکنندگان ابتدا با حضور در نیروگاه برق تمبی،با پیشینه تاریخی این سایت میراث صنعتی نیروگاهی که همچنان نیز فعالیت دارد،آشنا شدند.

طاهری که خود نیز دوران کارآموزی را در این نیروگاه تاریخی سپری كرده با اشاره به اهمیت نیروگاه برق تمبی در تاریخ تولید نیروگاهی در ایران و خاورمیانه،اقدامات و تلاش های مدیریت موزه ها و مرکز اسناد و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در نگهداری و بازآفرینی موزه ای این سایت میراث صنعتی را بسیار ارزشمند و مهم دانست .

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور ضمن تشکر از میزبانی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان،این طرح موزه را الگویی مناسب برای ایجاد موزه و نمایشگاه تاریخی صنعتی در نیروگاه و سد شهید عباسپور و سایر سایت های میراث صنعتی استان و کشور اعلام كرد.

ابوذر شجاعی،مسئول موزه نفت مسجد سليمان ، با معرفی بخش های چهارگانه و فرایندی طرح موزه شامل اکتشاف،حفاری،تولید صنعت نفت و موضوع مسجدسلیمان به عنوان نخستین شرکت-شهر نفتی ایران و خاورمیانه،گنجینه های اشیاء فنی و عملیاتی و اسناد تاریخی و کتابخانه پژوهشی طرح موزه را به بازدیدکنندگان معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع میراث صنعتیIndustrial Heritage در سطح جهان و اقداماتی که در مناطق مختلف جهان در این زمینه انجام گرفته اظهار كرد: گروه کارشناسی و مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت با توجه ویژه به نمونه ها و تجربه های جهانی تجهیز و بازآفرینی میراث صنعتی در بخش نفت در مناطق مختلف جهان،تلاش دارد در قالب طرح موزه نفت مسجدسلیمان،اقدامی در خور و شایسته و منطبق با استانداردهای جهانی در این زمینه اجرا كند.

شجاعی با اشاره به مناسبت روز جهانی گردشگری گفت : ساختمان موزه ها در مسجد سلیمان بعد از انقلاب،  نخستین ساختمانی است که صرفا برای کاربری موزه ساخته شده و وزارت نفت با تکمیل و راه اندازی این موزه امیدوار است ضمن انجام وظایف خود در حوزه مسئولیت های اجتماعیCSR در مسجدسلیمان، مقدمات تقویت صنعت گردشگری در این شهر را در حوزه توریسم میراث صنعتی نیز فراهم كند.

گفتنی است با توضیحات حمید احمدی،اپراتور نیروگاه برق تمبی و کارشناس همکار با طرح موزه نفت مسجدسلیمان،بازدیدکنندگان با پیشینه تاریخی و فرایند عملیاتی و فنی نیروگاه آشنا شدند.

پس از آن بازدیدکنندگان ضمن حضور در مرکز طرح موزه نفت مسجد سلیمان در سایت میراث صنعتی پالایشگاه و گوگرد سازی بی بی یان،از  فرایند اجرایی طرح موزه مطلع شدند.

 

 

1

 


3 (1)

 

4photo_2020-09-28_09-09-12