پیام تسلیت مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت به مناسبت درگذشت استاد شجریان

جمعه هیجدهم مهر ماه 1399پیام تسلیت مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت به مناسبت درگذشت استاد شجریان

پیام تسلیت مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت به مناسبت درگذشت استاد شجریان
عندلیب آواز ایران از شاخه پرید
خزان موسیقی ایران بیگاه زمستان را تجربه کرد.
استاد محمدرضا شجریان اسطوره بحق موسیقی ایران در خزانی سرد جان به معشوق سپرد و رفت.
به عنوان مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و مسئول حفظ و حراست از بخشی از هویت ملی ایرانیان بر خود وظیفه می دانم این ضایعه را به مردم داغدار ایران و جامعه موسیقی ایران تسلیت و تعزیت بگویم.
بیشک استاد شجریان همه زندگی خود را وقف عشق ابدی خویش؛ موسیقی ایرانی کرد و برای ارتقای آن از همه دشواریها استقبال کرد.
یاد او در یکایک ردیفها و دستگاههای موسیقی جاودان ایرانی تا ابد باقی خواهد ماند.
اکبر نعمت الهی
مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت