روز جهانی کارکنان موزه مبارک باد

پنج شنبه یکم آبان ماه 1399روز جهانی کارکنان موزه مبارک باد

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت ، روز جهانی کارکنان موزه را بر کارکنان پر تلاش موزه های صنعت نفت در سراسر کشور تبریک می گوید.

 

IMG_20201022_112142_582