مستند نگاری ساختمان انبار شماره یك شركت نفت مشهد

سه شنبه ششم آبان ماه 1399مستند نگاری ساختمان انبار شماره یك شركت نفت مشهد

به كوشش مدیریت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و با حمایت كمیته بین المللی مستند نگاری میراث فرهنگی ( CIPA ) ، ساختمان انبار شماره یك شركت نفت مشهد ، مستند نگاری می شود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پترومیوزیم ، این برنامه نخستین كمپ بین المللی مستند نگاری میراث معماری مدرن ایران با همكاری دانشگاه فردوسی مشهد به همراه دو كو مو مو ( نهاد بین المللی مستند نگاری و حفاظت از اثار معماری مدرن و معاصر) است كه آموزش و انجام مستند سازی با تكنیك ها و ابزار مدرن ، دیجیتال سازی برای مدلسازی اطلاعات ساختمان و میراث مدرن ، برداشت نماها به صورت facade mapping  ) نماهای دیجیتال شده پانورامیك ) و ارائه مدارك فنی همراه با بیان هنری در قالب نمایشگاه آنلاین از جمله ویژگی های برگزاری آن به شمار می آید .
محل برگزاری این برنامه كه از 5 تا 8 آبان ماه سال جاری برگزار می شود ، دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و انبار شماره یك شركت نفت مشهد است .

لازم به یادآوری است ، انبار شماره یك شركت نفت مشهد قرار است در طرح موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به عنوان موزه نفت شرق كشور تكمیل و راه اندازی شود .