نفت نامه منتشر شد

چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه 1399نفت نامه منتشر شد

 نشریه داخلی مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت با عنوان «نفت نامه» منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پترومیوزیم ، گاه نامه تاریخ نفت آبادان ، چیا سرخ ، سردفتر داستان نفت ، فوتبال مسجد سلیمان در تابلوهای شرکت bp , ابوالقاسم حالت و نشریات صنعت نفت ، خاطرات و مبارزات دکتر حسین فاطمی و ماجرای خاموش کردن گاز در گفت و گو با مهندس حسن سادات از جمله مطالب خواندنی این شماره نشریه الکترونیکی " نفت نامه " را شامل می شود.

 

20201111_190348