ميزگرد "وقايع نگاري صد سال نفت ايران" به مناسبت سالروز كشف نفت برگزار شد

شنبه یکم خرداد ماه 1395ميزگرد

ميزگرد "وقايع نگاري صد سال نفت ايران؛ توفيق يا شكست؟" به مناسبت فرارسيدن پنجم خرداد سالروز كشف نفت در ايران و همزمان با روز جهاني موزه، در دفتر موزه ها و اسناد صنعت نفت برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، احمد راسخي لنگرودي، نويسنده و پژوهشگر تاريخ معاصر، احمدكعبي فلاحيه، نويسنده و روزنامه ­نگار، فرشيد خداداديان، نويسنده و پژوهشگر تاريخ نفت و حشمت ا.. منعم، مشاور طرح موزه­ هاي صنعت نفت، مسائل و موضوعات مبتلابه تاريخ نگاري در نفت ايران را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

نحوه انعكاس حضور بيگانگان در تاريخ نگاري نفت، بررسي تاثير چهره هاي هنري و فرهنگي در گذشته و حال صنعت نفت، ميزان رعايت امانت و شيوه درست تاريخ نگاري و بالاخره نقش و جايگاه صنعت نفت در پشتيباني و حمايت از ثبت تاريخ و رويدادهاي اين صنعت، از جمله مباحثي بود كه در اين ميزگرد مطرح شد.

ميزگرد پنجم خرداد 4

مشروح ميزگرد "وقايع نگاري صد سال نفت ايران؛ توفيق يا شكست؟" به زودي در سايت موزه ها و اسناد صنعت نفت درج خواهد شد.