"چسب و قيچي" آفت وقايع نگاري نفت است

چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1395

عدم رعايت امانت و شيوه درست ارجاع نويسي يا همان كه به "چسب و قيچي" معروف است، از آفت هاي تاريخ  نويسي و وقايع نگاري نفت است كه برطرف ساختن آن نيازمند شكل گيري انجمن ها و مراكزي تخصصي است كه بر انتشار اين گونه آثار نظارت داشته باشند.

فرشيد خداداديان، نويسنده و پژوهشگر تاريخ معاصر در ميزگرد "وقايع نگاري صد سال نفت ايران؛ توفيق يا شكست؟" ضمن اعلام اين مطلب افزود: "تاريخ نگاري معاصر از بي دقتي ها و عدم توجه به واقعيات لطمه فراواني خورده است. در مورد صنعت نفت به نظر مي رسد بايد مراكزي باشد كه كتاب هاي تاريخي را پيش از انتشار، البته صرفا از جنبه علمي، بررسي و اصالت سنجي كنند و بگويند اين "فكت" (واقعيت) تاريخي است، يا نسبتي با آن ندارد."

نويسنده كتاب "روايت نفت" با اشاره به شكل گيري بخش اسناد موزه صنعت نفت، افزود: "من به عنوان يك نويسنده تاريخ نفت از سال ها پيش اين مسئله را با مراكزي در صنعت نفت در ميان گذاشتم و فكر مي كنم يكي از مواردي كه موزه نفت خيلي مي تواند به آن كمك كند، همين بخش تاريخ نگاري اين صنعت و كمك به وفاداري بيشتر آن به واقعيت ها است."

خداداديان با يادآوري اين كه واقعيت الزاما و هميشه با حقيقت منطبق نيست، گفت: "بايد توجه داشت كه واقعيت اگر چه بسيار اهميت دارد، اما الزاما هميشه با حقيقت منطبق نيست. خيلي وقت ها واقعيت تاريخي خودش محل نقد است. مثلا يك سري اتفاقاتي رخ داده است كه تاريخ نگار بايد آنها را بي كم و كاست روايت كند، اما اين كه اتفاقات رخ داده چه قدر حق اين مردم بوده يا نبوده، بحث ديگري است."

ميزگرد خرداد 4

نويسنده كتاب "نيم قرن چپاول" در مورد شيوه درست تشخيص حقيقت، افزود: "طبيعتا بايد منابع مختلف را كنار هم بگذاريم تا حداقل به نگاهي نسبي از حقيقت دست يابيم. بايد پژوهشگران بتوانند به منابع مختلف دسترسي داشته باشند. براي مثال موزه نفت يا دپارتمان اسناد آن مي تواند به يك دانشجو يا پژوهشگر تاريخي كمك كند تا به منابع مختلف دسترسي پيدا كند و اميدوارم چنين اقداماتي استمرار داشته باشد".

ميزگرد "وقايع نگاري صد سال نفت ايران؛ توفيق يا شكست؟" به مناسبت پنجم خرداد، سالروز كشف نفت در ايران برگزار شد.

مشروح اين ميزگرد به زودي در پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران درج مي شود.