شب موزه پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شد.

دوشنبه هشتم فروردين ماه 1401شب موزه پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شد.

به گزارش پترومیوزیوم، شب موزه پمپ بنزین دروازه دولت، با همکاری مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران شب گذشته با حضور جمعی از علاقمندان برگزار شد.

عروسک گردانی، مسابقه و جنگ شادی  از جمله بخش های این برنامه بود.