دیدار مدیرکل موزه‌های میراث فرهنگی از موزه پمپ بنزین دروازه دولت

شنبه سیزدهم فروردين ماه 1401دیدار مدیرکل موزه‌های میراث فرهنگی از موزه پمپ بنزین دروازه دولت

روز یکشنبه هفتم فروردین ماه، مهندس مرتضی ادیب زاده، سرپرست اداره کل موزه های میراث فرهنگی از موزه پمپ بنزین دروازه دولت بازدید کرد. 

وی در این دیدار، بر جذابیت موزه پمپ بنزین تاکید واهتمام مدیریت شهری تهران در ارتقای رسانه های فرهنگی شهر، را ستودنی دانست. 

WhatsApp Image 2022-03-27 at 12.40.14WhatsApp Image 2022-03-27 at 12.44.17WhatsApp Image 2022-03-27 at 14.59.36