تور موزه گردی برای خانواده های صنعت نفت

سه شنبه شانزدهم فروردين ماه 1401تور موزه گردی برای خانواده های صنعت نفت

مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت،در روزهای پنج شنبه و جمعه، یازدهم و دوازدهم فروردین ماه 1401، میزبان تور موزه گردی خانواده های صنعت نفت بود.

علاقمندان در این تور، از موزه های آبگینه، پمپ بنزین دروازه دولت، و موزه فرش بازدید کردند. 

7