حضور مشاور وزیر نفت در غرفه موزه ها

شنبه بیست و چهارم ارديبهشت ماه 1401حضور مشاور وزیر نفت در غرفه موزه ها

پیام کهتری مشاور وزیر نفت و مدیرکل دفتر وزارتی، در نخستین روز بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی از غرفه موزه ها بازدید کرد. 

کهتری با بر لزوم گسترش فرهنگ، بر توسعه و شناخت بیشتر موزه های صنعت نفت تاکید کرد. 

IMG_7738IMG_7741IMG_7747IMG_7799IMG_7800IMG_7800