حضور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و مدیرپژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

يکشنبه بیست و پنجم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و مدیرپژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

دکترآبنیکی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و آقای مهندس مطهری مدیرپژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در نخستین ساعات برگزاری نمایشگاه نفت از غرفه موزه های صنعت نفت بازدید کردند. 

دکتر آبنیکی، استفاده از اشیا و تجهیزات نفتی را نشان دهنده پیشرفت علم و فناوری در حوزه نفت و گاز دانست و مهندس مطهری تاکید کرد که پیشرفت های امروز و فردای هر جامعه ای ریشه در گذشته و مسیر طی شده آنها دارد و تشکیل موزه نفت را برای ارتقای فرهنگ، تلاشی برای پیشرفت در آینده مبتنی بر تجربیات گذشته دانست.

mini_IMG_7722mini_IMG_7729mini_IMG_7732