حضور مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز و مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت در غرفه مدیریت موزه ها

يکشنبه بیست و پنجم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز و مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت در غرفه مدیریت موزه ها

حضور دکتر قلاوند، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در غرفه مدیریت موزه ها و دکتر قنبری، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت در غرفه مدیریت موزه ها

mini_IMG_8128mini_IMG_8137