حضور مدیرکل اوپک و روابط با مجامع انرژی و نماینده جمهوری اسلامی در اوپک در غرفه موزه ها

سه شنبه بیست و هفتم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیرکل اوپک و روابط با مجامع انرژی و نماینده جمهوری اسلامی در اوپک در غرفه موزه ها

حضور دکتر افشین جوان، مدیرکل اوپک و روابط با مجامع انرژی و نماینده ملی جمهوری اسلامی ایران در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در غرفه مدیریت موزه ها

mini_IMG_7892