انتقال اتوبوس school bus به موزه دروازه دولت

يکشنبه پانزدهم آبان ماه 1401انتقال اتوبوس school bus به موزه دروازه دولت

 

IMG-20221105-WA0010IMG-20221105-WA0014

بنا به گزارش روابط عمومي مديريت موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت ، درآبان ماه ۱۴۰۱ ماشين اتوبوس مدرسه (school bus) جهت انجام امور فرهنگي به موزه دروازه دولت منتقل شد .اين اتوبوس كه درسال 1398 توسط  مديريت موزه ها مرمت گرديده ازشهرستان آبادان به گمرك اختصاصي نفت تهران منتقل وحفظ ونگهداري مي شده است .