گشت گروهی ويژه كاركنان صنعت نفت از مجموعه كاخ سعد آباد

يکشنبه ششم آذر ماه 1401گشت گروهی ويژه كاركنان صنعت نفت از مجموعه كاخ سعد آباد

به گزارش روابط عمومي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت درادامه بازدیدهای فرهنگی صورت گرفته، روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۷ با حضور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت جناب آقاي شاملي و با همكاري صميمانه مديريت كاخ سعد آباد جناب آقاي رحمتي، روابط عمومي اداره ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي تهران گشت گروهی بازدید خانواده های محترم صنعت نفت  از موزه ها برگزار گردید.

در این گشت گروهی ، كاركنان صنعت نفت به همراه خانواده هايشان  از موزه دروازه دولت تهران و بخش هاي مختلف از مجموعه كاخ سعد آباد ( موزه برادران اميدوار- موزه هنرهاي زيبا- كاخ ملت – كاخ سبز- كاخ اتومبيل ها ) بازديد كردند.

گفتني است دراين بازديد خانم پريسا بكتاش راهنمايي تور بازديد ازمجموعه ها را برعهده داشت.

IMG_0246IMG_0297

IMG_0241IMG_0288