کاتالوگ اهدایی توسط اقای عباس راثی

سه شنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1401کاتالوگ اهدایی توسط اقای عباس راثی

به گزارش روابط عمومی مدیریت موزه ها ومرکز اسنادصنعت نفت ،آقای عباس راثی از بازدید کنندگان موزه دروازه دولت یک عدد کاتالوگ قدیمی از برند تلمبه درسرdresser wyne به موزه اهدا کرد.