حلب بنزين با هفتاد سال قدمت به موزه نفت اهدا شد

يکشنبه یازدهم مهر ماه 1395حلب بنزين با هفتاد سال قدمت به موزه نفت اهدا شد

حلب بنزين ساخت كارخانه حلب سازي كرمانشاه كه آرم سابق شركت ملي نفت روي آن به چشم مي خورد، از سوي كارمند بازنشسته شركت ملي گاز ايران به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، ولي كتابيان كه اين حلب را به همراه اسناد پرسنلي، دفترچه خواروبار قديمي شركت ملي نفت و كارت سرويس حمل و نقل پالايشگاه تهران، به موزه نفت اهدا كرده است، در اين باره مي گويد: "در گذشته از حلب هاي ساخته شده در كارخانه حلب سازي كرمانشاه كه ويژه حمل فرآورده هاي نفتي مانند نفت سفيد و بنزين بود، استفاده هاي ديگري نيز به عمل مي آمد كه از جمله آنها نگهداري مواد غذايي در اين ظروف در خانه ها بود."

اين كارمند قديمي شركت گاز با اشاره به در و قفلي كه روي حلبي اهدا شده به چشم مي خورد، مي افزايد: "اين حلب ها پس از شست و شو، گاهي دراختيار حلبي سازها قرار مي گرفت تا آنها را به در و قفل مجهز كنند و براي نگهداري مواد غذايي در آشپزخانه ها و انبارها مورد استفاده قرار دهند."

كتابيان كه اهل كرمانشاه و ساكن تهران است، اين حلب را از خانه خواهرش در كرمانشاه آورده است و مي گويد: "اين حلب 18 ليتري هفتاد سال پيش در كارخانه حلب سازي و حلب پركني كرمانشاه ساخته شده و سال ها نيز در خانه نگهداري مي شد و من آن را در زير زمين خانه يافتم و با اجازه صاحب آوردم تا به موزه نفت اهدا شود و براي نسل آينده باقي بماند."