کارشناسان در نشست کارکردهای موزه‌های علم وصنعت درجوامع امروزی چه گفتند؟

دوشنبه هشتم خرداد ماه 1402کارشناسان در نشست کارکردهای موزه‌های علم وصنعت درجوامع امروزی چه گفتند؟

متخصصان در نشست تخصصی با موضوع «کارکرد موزه های علم وصنعت درجوامع امروز» در موزه پمپ بنزین دروازه دولت به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت، کورس سامانیان،  دانشیار دانشگاه هنر تهران در این نشست اظهار کرد:  مخاطب مهم‌ترین مسئله است و موزه‌های علم و صنعت باید بدانند اگر می‌خواهند به حیات خود ادامه دهند کار سخت‌تری در پیش دارند چون برای عموم مردم باید جذابیت‌هایی ایجاد کنند تا پای آنها را به موزه بکشانند.

مهران نوروزی،  موزه‌دار و فعال در کمیته علم و فناوری ایکوم هم در این نشست گفت: در موزه‌های علم و فناوری ایران هنوز شاهد نمایشی کهنه از سیر تحول فناوری هستیم و برای تغییر این وضع باید از متخصصین موزه کمک گرفت،  البته زمانی که موزه را به‌عنوان یک دانش مستقل و متخصص پذیرفته باشیم.

مریم اسماعیلی، مسئول طرح‌هاي موزه‌اي مديريت مركز اسناد و موزه‌های صنعت نفت نیز در این نشست  موزه پمپ بنزین را به‌عنوان یک موزه صنعتی معرفی کرد و مراحل ساخت، مرمت موزه و چالش‌های آن را تبیین کرد.

نیکولو فیزونی، مدیر موزه فیزونی هم به معرفی این موزه در تراداته ایتالیا و به صورت تخصصی در ارتباط با اقتصاد موزه‌های صنعتی به‌خصوص چالش‌های موزه فیزونی پرداخت.

مارکو موچتی، موزه‌دار نیز در این نشست  فعالیت‌های فرهنگی موزه  و همچنین موزه‌های صنعتی میلان و شبکه‌هایی با عنوان موزه‌های صنعتی را معرفی کرد. این نشست تخصصی  درشبکه های (MIVA) و (Museum of tourism network) نمود پیداکرد.

نشست تخصصی با موضوع «کارکرد موزه های علم وصنعت درجوامع امروز» بیست ونهم ارديبهشت‌ماه 1402 برگزار شده بود.