با ابقاي اكبر نعمت الهي در سمت مدیر طرح موزه‎های صنعت نفت

وزير نفت تداوم حركت موزه هاي نفت را خواستار شد

شنبه پانزدهم آبان ماه 1395 وزير نفت تداوم حركت موزه هاي نفت را خواستار شد

بيژن زنگنه، طي حكمي ضمن ابقاي اکبر نعمت الهی در سمت مدیر طرح موزه‎های صنعت نفت، تداوم اين حركت شایسته را براي بهره برداري مناسب مردم عزیز و به ویژه جوانان خواستار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و اسناد صنعت نفت ايران، در حکم بیژن زنگنه خطاب به اکبر نعمت الهی آمده است: "ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و خدمات جنابعالی در مدت عهده داری مسئولیت مدیریت کل روابط عمومی وزارت نفت، بدین وسیله کماکان به عنوان مدیر طرح موزه‎های صنعت نفت تعیین می شوید تا با ادامه خدمات خود در این بخش، این حرکت فرهنگی به سامانی شایسته رسیده و مردم عزیز و به ویژه جوانان ما از آن بهره برداری مناسب نمایند."

لازم به ذكر است کسری نوری با حکم بیژن زنگنه به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد.