بازدید مدیر مرکز اسناد صنعت نفت از ابنیه تاریخی دانشکده نفت آبادان

جمعه هفتم مهر ماه 1402بازدید مدیر مرکز اسناد صنعت نفت از ابنیه تاریخی دانشکده نفت آبادان

به گزارش مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت، حسین شاملی، مدیر این مرکز امروز  (جمعه، هفتم مهرماه) در دومین روز از سفر به اهواز پس از بازدید از تلمبه‌خانه دارخوين با همراهی محمد چهاردولی، رئیس دانشگاه صنعت نفت از بخش‌های تاریخی دانشکده نفت آبادان (شهید تندگویان) بازدید کرد.

وی پیشنهادهایی را برای تأسیس نمایشگاه موزه‌ای در دو آزمایشگاه فیزیک و شیمی این دانشکده به یادگار مانده از سال ۱۳۱۸ ارائه داد و مقرر شد بررسی‌های تکمیلی در این زمینه انجام شود.

سایت دانشگاه صنعت نفت درباره تاریخچه این دانشکده نوشته است: فعاليت‌هاي آموزشي در سطوح عالی در صنعت نفت ايران به‌ صورت رسمي در سال 1318 با تأسيس آموزشگاه فنی آبادان شروع شد. با توسعه اين آموزشگاه، نام آن به دانشکده فنی آبادان و سپس به دانشکده نفت آبادان تغيير يافت.

با توجه به گسترش فعاليت‌های آموزشي دانشكده نفت آبادان و نياز كشور به تربیت نيروهاي متخصص در صنايع نفت و گاز، اين دانشکده در سال 1368 به دانشگاه صنعت نفت ارتقاء يافت.

برنامه‌های آموزشي در آموزشگاه فنی آبادان توأم با کار بود و دانشجويان که به‌عنوان کارمند استخدام مي‌شدند، دو پنجم وقت خود را در آموزشگاه و سه پنجم آن را در پالايشگاه آبادان صرف کارآموزي مي‌كردند. بدين ترتيب پس از يک سال آموزش مقدماتی تمام‌وقت و چهار سال آموزش توأم با کار با درجه كارشناس فنی در رشته‌هاي شيمی نفت، مهندسی پالايش، مهندسی مکانيک و مهندسی برق فارغ‌التحصيل و عهده‌دار مسئوليت‌های مختلف، عموماً در پالايشگاه آبادان می‌شدند.

در سال 1335 با تغيير سيستم‌ آموزشي در صنعت نفت کشور كه متأثر از زمان و شرايط موجود بود، نام آموزشگاه به دانشکده فني آبادان تغيير يافت. برنامه‌هاي آموزشي بر روي رشته مهندسي عمومي متمركز شد و دانشجويان از سال چهارم دبيرستان و از طريق امتحان ورودی و مصاحبه، پذيرفته مي‌شدند. سال 1340 آخرين سال پذيرش دانشجو در اين دوره بود که دانشجويان به مرور تا سال 1345 فارغ‌التحصيل شدند.

در سال 1341 با تغيير برنامه‌های آموزشي، نام دانشکده فني آبادان نيز به دانشکده نفت آبادان تغيير يافت. برنامه جديد تحصيلی نيز در رشته مهندسی نفت در گرايش‌های پالايش، اکتشاف و معدن و همچنين رشته بازرگانی و علوم اداری در گرايش‌های مديريت و حسابداری تدوين شد.

از سال 1345 تا 1359 بنا به نياز صنعت نفت، برخی از رشته‌ها راه‌اندازی و يا از گردونه برنامه‌های آموزشي خارج شدند. با شروع جنگ تحميلی، چون امکان استقرار دانشکده در آبادان غيرممکن بود، ابتدا در سال 1360 دانشكده به گچساران منتقل شد. به دنبال بازگشایی دانشگاه‌ها در آذر ماه 1361 فعاليت‌های آموزشی دانشكده پس از يک‌سال فعاليت در گچساران، در سال 1362 به مکان فعلی دانشکده نفت اهواز منتقل شد.

در سال 1368، پس از پايان شرايط جنگي در کشور با صدور مجوز تأسيس دانشگاه صنعت نفت از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کليه مؤسسات آموزشي موجود در وزارت نفت تحت پوشش دانشگاه قرار گرفتند. براي وزارت نفت نيز اين فرصت فراهم شد تا در راستای تحقق اهداف مورد نظر صنعت و بر اساس مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجوز شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضمن پوشش دادن واحدهای آموزشی موجود در صنعت نفت، اقدام به تأسيس ديگر مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف کند.

در حال حاضر دانشگاه صنعت نفت دارای چهار دانشکده و چهار مرکز تحقيقات است.