دکتر غلامرضا عزیزی در دومين دوره آموزشي موزه نفت

مستندسازی نفت بايد بی طرفانه و فارغ از علایق شخصی انجام گيرد

چهارشنبه پانزدهم دي ماه 1395مستندسازی نفت بايد بی طرفانه و فارغ از علایق شخصی انجام گيرد

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارزشیابی را حساس ترین مرحله مستندسازی ناميد كه بايد بی طرفانه و فارغ از علایق شخصی انجام گيرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، دكتر غلامرضا عزيزي در دومین مرحله آموزشی كاركنان موزه نفت، در مورد آرشیو مدارک، انواع سند، معیارهای انتخاب اسناد و نحوه ارزشیابی مدارک سخن گفت.

عزیزی از مرحله ارزشيابي به عنوان دشوارترین و حساس ترین مرحله مستندسازی مدارک یاد کرد و افزود: حفظ یا امحای اسناد مرحله مهمی در آرشیو مدارک به شمار می رود و همین امر مسوولیت ارزشیابي را در تصمیم گیری و انتخاب صحیح دو چندان می کند.

وی افزود: "در بحث ارزشیابی مدارک، کارشناس این امر باید فارغ از هرگونه جبهه گیری، قضاوت و علایق شخصی در مورد ماندن یا نماندن یک سند تصمیم گیری نماید چرا که اسناد به او تعلق نداشته و حذف یک بخش از سند، یعنی حذف بخشی از تاریخ یک سرزمین."

رئیس پژوهشکده اسناد، شناخت تشکیلات و ساختار مجموعه ای که کارشناس اسناد در آن مشغول به کار است را مهم ترین وظیفه او دانست و تصریح کرد: "طرز تشكيل و مفهوم و ارزش اسناد، بستگي به منشا تولید و فعاليت ها دارد. با بررسی، تحليل و شناخت مجموعه هدف و ارتباط آن با دیگر سازمان­ها، می شود نسبت به تشخيص پرونده‌هاي ماندني و امحایي داوري كرد."

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه مفهوم اسناد را در سه بخش جاری، نیمه جاری و راکد تعریف و عنوان کرد: "عنوان جاری به اسنادی اطلاق می شود که مورد مراجعه مستمر باشد و اسنادی که گاه گاه مورد استفاده قرار می گیرند در زمره اسناد نیمه جاری و آنهایی که مورد مراجعه ایجاد کننده نیست در گروه اسناد راکد جای می گیرند." 

عزیزی در پایان اسناد را از منظر ارزشی آن مورد بررسی قرار داد و گفت: "اسناد از نظر ارزشی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. منظور از ارزش اولیه، علتی است که برای اولین بار سند به سبب آن تولید می شود و منظور از ثانویه، ارزشی است که سند به خاطرش تولید نشده و در آینده ممکن است مورد استفاده محققان، پژوهشگران و سایر کارشناسان قرار گیرد."