با حكمي از سوي مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

مومني به عنوان جانشين مدير موزه ها در شركت پالايش و پخش منصوب شد

يکشنبه بیست و ششم دي ماه 1395مومني به عنوان جانشين مدير موزه ها در شركت پالايش و پخش منصوب شد

فرشاد مومني در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، به عنوان جانشين مدير موزه هاي نفت در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران در حکم دكتر اكبر نعمت الهي خطاب به مومني چنین آمده است: "نظر به تجارب و سوابق ارزشمند جناب عالي در حوزه هاي اجرايي، ارتباطي و امور فرهنگي و با عنايت به ابلاغ مقام عالي وزارت مبني بر حفظ و احياي آثار و اسناد مربوط به تاريخ صنعت نفت به عنوان بخشي از تاريخ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وزارت و جمهوري اسلامي ايران، به موجب اين حكم به عنوان جانشين مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي جهت شناسايي، جمع آوري اشياء و اسناد، همچنين مساعدت در ايجاد موزه هاي صنعت نفت منصوب مي شويد."

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حكم خود اظهار اميدواري كرده آقاي مومني با اتكا به خداوند متعال و حمايت مديرعامل محترم شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و بهره گيري از تمام ظرفيت هاي علمي، تجربي و فرهنگي موجود در ستاد و شركت هاي تابعه در انجام امور محوله و راه اندازي موزه هاي نفت موفق و پيروز باشند.